Vragenlijst enquête Deltaprogramma "Zesjaarlijkse Herijking"

Volgend jaar vindt de herijking plaats van de Delta beslissingen en regionale voorkeursstrategieën, zoals beschreven in het Deltaprogramma 2015. Met deze enquête vragen wij u mee te denken over inrichting en focus van de herijking. Wat moet behouden blijven, want kan beter. Ik nodig u van harte uit om deze enquête in te vullen. De website is open tot en met 31 januari.

Peter Glas
Deltacommissaris