Vragenlijst enquête Deltaprogramma "Zesjaarlijkse Herijking"

Volgend jaar vindt de herijking plaats van de Delta beslissingen en regionale voorkeursstrategieën, zoals beschreven in het Deltaprogramma 2015. Met deze enquête krijgt u de mogelijkheid mee te denken over inrichting en focus van de herijking. Wat moet behouden blijven, want kan beter. Ik nodig u zeer harte uit om van deze gelegenheid gebruik te maken. Wim Kuijken Deltacommissaris